Při zakázkách většího rozsahu výrazné množstevní slevy.

 

Čištění kanalizace MJ

Cena za MJ v Kč bez DPH

Sazba DPH

v délce do 50 metrů do DN 200mm metr 240,- 15%
v délce do 50 metrů DN 201-300mm metr 270,- 15%
v délce do 50 metrů nad 300mm metr dohodou 15%
v délce 51-100 metrů do DN 200mm metr 210,- 15%
v délce 51-100 metrů DN 201-300mm metr 240,- 15%
v délce 51-100 metrů nad 300mm metr dohodou 15%
v délce nad 100 metrů metr dohodou 15%
Pro smluvní zákazníky je čištění kanalizace možné účtovat jednotnou sazbou. hod. 2.300,- 15%
dešťový svod (gajgr) kus 2.300,- 15%
dvorní vpust kus 2.500,- 15%
uliční vpust kus 2.700,- 15%
čištění jímek hod. 2.300,- 15%
čištění revizních kanalizačních šachet hod. 2.300,- 15%
čištění protlaků a chrániček hod. 2.300,- 15%

 

Čerpání kalovými čerpadly MJ Cena za MJ v Kč bez DPH Sazba DPH
čerpání kalovým čerpadlem hadice „B“ hod. 2.300,- 15%
čerpání kalovým čerpadlem hadice „C“ hod. 2.300,- 15%

 

Doprava techniky k zakázce čištění kanalizace MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
nákladní vozidlo skříň km 30,- 15%
osobní vozidlo km 15,- 15%

 

Dodávané zboží MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
koš uliční vpusti pozinkovaný vysoký kus 940,- 21%
koš uliční vpusti pozinkovaný nízký kus 670,- 21%
koš dvorní vpusti pozinkovaný vysoký kus 740,- 21%
koš dvorní vpusti pozinkovaný nízký kus 600,- 21%
koš gajgr typ „pantofel“ pozink DN 100-125mm kus 900,- 21%
koš gajgr litina DN 100-125mm kus 700,- 21%

 

Revize kanalizace bez čištění MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
v délce do 50 metrů DN 70-300mm metr 180,- 21%
v délce 51-100 metrů DN 70-300mm metr 160,- 21%
v délce nad 100 metrů metr dohodou 21%

 

Revize kanalizace s čištěním MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
v délce do 50metrů do DN 200mm metr 340,- 21%
v délce do 50 metrů DN 201-300mm metr 370,- 21%
v délce 51-100 metrů do DN 200mm metr 290,- 21%
v délce 51-100metrů DN 201-300mm metr 320,- 21%
v délce nad 100 metrů metr dohodou 21%
Záznam a zpráva z revize kanalizace MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
záznam z revize kanalizace na DVD kus 300,- 21%
zpráva z revize kanalizace kus 700,- 21%

 

Trasování a lokalizace detektorem MJ Cena za MJ v Kč bez DPH Sazba DPH
trasování kanalizace m 270,- 21%
lokalizace závady na kanalizaci hod. 2.300,- 21%
Doprava techniky k zakázce revize kanalizace bez čištění a s čištěním, trasování a lokalizace MJ Cena za MJ v Kč bez DPH Sazba DPH
nákladní vozidlo skříň km 30,- 21%
osobní vozidlo km 15,- 21%

 

Minimální účtovaná cena za uvedené práce je 10m, nebo 1hod.

Čištění kanalizace, revize kanalizace bez čištění a s čištěním na krátkých úsecích a

složitějších případech 2.300,-Kč/hod. + 21% DPH.

Příplatek za havarijní výjezd sobota, neděle a svátky 1.800,-Kč + 21% DPH.

Příplatek za havarijní výjezd v pracovní dny v době 19:00 - 07:00 hod. 1.400,-Kč + 21% DPH.