Při zakázkách většího rozsahu výrazné množstevní slevy.

 

Čištění kanalizace MJ

Cena za MJ v Kč bez DPH

Sazba DPH

v délce do 50 metrů do DN 200mm metr 190,- 15%
v délce do 50 metrů DN 201-300mm metr 210,- 15%
v délce do 50 metrů nad 300mm metr dohodou 15%
v délce 51-100 metrů do DN 200mm metr 160,- 15%
v délce 51-100 metrů DN 201-300mm metr 180,- 15%
v délce 51-100 metrů nad 300mm metr dohodou 15%
v délce nad 100 metrů metr dohodou 15%
Pro smluvní zákazníky je čištění kanalizace možné účtovat jednotnou sazbou. hod. 1.800,- 15%
dešťový svod (geiger) kus 1.800,- 15%
dvorní vpust kus 2.000,- 15%
uliční vpust kus 2.200,- 15%
čištění jímek hod. 1.800,- 15%
čištění revizních kanalizačních šachet hod. 1.800,- 15%
čištění protlaků a chrániček hod. 1.800,- 15%

 

Čerpání kalovými čerpadly MJ Cena za MJ v Kč bez DPH Sazba DPH
čerpání kalovým čerpadlem hadice „B“ hod. 1.800,- 15%
čerpání kalovým čerpadlem hadice „C“ hod. 1.400,- 15%

 

Doprava techniky k zakázce čištění kanalizace MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
nákladní vozidlo skříň km 25,- 15%
osobní vozidlo km 10,- 15%

 

Dodávané zboží MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
koš uliční vpusti pozinkovaný vysoký „Liberec“ kus 900,- 21%
koš uliční vpusti pozinkovaný nízký „Liberec“ kus 670,- 21%
koš uliční vpusti ocelový „Pražský vzor“ kus 950,- 21%
koš dvorní vpusti pozinkovaný vysoký kus 670,- 21%
koš dvorní vpusti pozinkovaný nízký kus 540,- 21%
koš geiger typ „pantofel“ pozink DN 100-125mm kus 700,- 21%
koš geiger litina DN 100-125mm kus 650,- 21%

 

Revize kanalizace bez čištění MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
v délce do 50 metrů DN 70-300mm metr 180,- 21%
v délce 51-100 metrů DN 70-300mm metr 160,- 21%
v délce nad 100 metrů metr dohodou 21%

 

Revize kanalizace s čištěním MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
v délce do 50metrů do DN 200mm metr 310,- 21%
v délce do 50 metrů DN 201-300mm metr 330,- 21%
v délce 51-100 metrů do DN 200mm metr 280,- 21%
v délce 51-100metrů DN 201-300mm metr 300,- 21%
v délce nad 100 metrů metr dohodou 21%
Záznam a zpráva z revize kanalizace MJ Cena za MJ v Kč
bez DPH
Sazba DPH
záznam z revize kanalizace na DVD kus 300,- 21%
zpráva z revize kanalizace kus 700,- 21%

 

Trasování a lokalizace detektorem MJ Cena za MJ v Kč bezDPH Sazba DPH
trasování kanalizace m 220,- 21%
lokalizace závady na kanalizaci hod. 1.800,- 21%
Doprava techniky k zakázce revize kanalizace bez čištění a s čištěním, trasování a lokalizace MJ Cena za MJ v Kč bezDPH Sazba DPH
nákladní vozidlo skříň km 25,- 21%
osobní vozidlo km 10,- 21%

 

Minimální účtovaná cena za uvedené práce je 10m, nebo 1hod.

Revize kanalizace bez čištění a s čištěním na krátkých úsecích a složitějších případech 1.800,-Kč/hod. + 21% DPH.

Příplatek za havarijní výjezd sobota,neděle a svátky 1.400,-Kč + 21% DPH.

Příplatek za havarijní výjezd v pracovní dny v době 19:00 - 07:00 hod. 700,-Kč + 21% DPH.